Geplaatst op: 20 november 2020

Nieuwe belevenissen in De Maashorst dankzij de nieuwe Gastheren van het Landschap

Een enthousiaste groep van 20 ondernemers uit De Maashorst volgde in de afgelopen weken de cursus ‘Gastheer van het Landschap’ van IVN Brabant. Op dinsdag 17 november vond de feestelijke afsluiting plaats via een creatieve zoommeeting. Een van de opdrachten tijdens de cursus bestond uit het ontwikkelen van een passend recreatief product of arrangement voor De Maashorst. Tijdens de laatste bijeenkomst werden alle ideeën gepitcht. Er zaten verrassend leuke concepten bij, waarvan sommigen zelfs al in ontwikkeling of uitvoering zijn. Alle deelnemers zijn dan ook met vlag en wimpel geslaagd.

 

Bekijk hoe de Gastheren hun certificaat op veilige afstand in ontvangst namen en proosten op de nieuwe samenwerkingen

Doel van de training is om de kennis van ondernemers te vergroten over de natuur, het landschap en de cultuurhistorie in het gebied. Met deze informatie kunnen zij hun gasten informeren over de bijzonderheden van De Maashorst en ze wijzen op de mooiste plekjes. Een extra service die het verblijf waardevoller maakt. Daarnaast bouwen de deelnemers aan een duurzaam recreatienetwerk. Samen dragen ze de oerkracht van het gebied uit en worden er nieuwe producten en arrangementen ontwikkeld om gasten een optimale beleving te bieden.

Normaal gesproken bestaat de cursus voor een groot deel uit veldwerk en vinden bijeenkomsten plaats bij ondernemers in het gebied. Vanwege corona is er gezocht naar creatieve digitale oplossingen voor kennisuitwisseling én de ontmoeting. De deelnemers waren het unaniem eens dat projectleider Ido de Haan van IVN  daar goed in is geslaagd.

Op dag 1 gingen de gastheren naar het begrazingsgebied. De tweede cursusdag bestond uit een excursie naar het wijstverschijnsel en werd er uitleg gegeven over dit unieke verschijnselen en de peelrandbreuk. De derde bijeenkomst stond in het teken van de branding van De Maashorst en hoe ondernemers daarbij kunnen aanhaken.

De laatste bijeenkomst verliep via zoom. Een paar dagen daarvoor waren alle deelnemers verrast door een persoonlijk bezoekje van medewerkers van De Nistel. Zij brachten op hun ‘eigen wijze’ een certificaat én borrelpakketje bij de deelnemers aan de deur. Zo kreeg de digitale bijeenkomst toch een feestelijk en persoonlijk tintje. Onder toeziend oog en met felicitaties van Maashorstmanager Bart van Dijk en regiodirecteur IVN Brabant Renske Visscher, tekenden de kersverse gastheren en -vrouwen hun eigen certificaat en werd er geproost op een leerzame en leuke cursusreeks.