Geplaatst op: 12 mei 2017

Nieuw leven op Natuurbrug Slabroek

BLOG: Wild van de Maashorst!

In deze rubriek beschrijven liefhebbers, vrijwilligers, ambtenaren of bestuurders die wildenthousiast zijn van De Maashorst hun belevenissen in het veld.  

Blogger: Maurice van Doorn, bos, natuur en ecologie gemeente Uden

Tijdens de Aanleg van de A50 is destijds een ecoduct aangelegd, natuurbrug is eigenlijk een veel betere naam, met als doel natuur aan weerszijde met elkaar te verbinden. Dassen reeën en vossen gebruiken de natuurbrug op Slabroek, dat heeft onderzoek wel uitgewezen. Toch was het natuurdeel (er ligt voor de recreant nog een fietspad op) van de brug maar een kale bedoeling waar menig beest toch wel wat moed bij elkaar moet schrapen om over te steken.

Enkele jaren geleden zijn we de route voor dieren, waar de brug tenslotte voor bedoeld is, wat aantrekkelijker gaan maken door bijvoorbeeld struweeltjes in te planten. We hebben hier vooral veel vruchtdragende inheemse struiken voor gebruikt. Leuk voor vogels, dassen en al het ander kleine grut.

Vrachten houtstobben en boomstammen hebben we naar deze plek gereden om het aanliggend fietspad te scheiden van het natuurdeel. De stobben, of boomkonten zoals we ze hier ook wel noemen, kwamen vrij bij de aanleg van de natuurbegraafplaats in Schaijk. En wat is er nu mooier om gebiedseigen materiaal te gebruiken in de natuur.

Die stobbenwal die er nu ligt heeft niet alleen een geleidende functie maar is, belangrijker nog, een prachtige ruige structuur voor allerlei kleine zoogdieren, amfibieën, reptielen en insecten. En onlangs hebben we voor het eerst twee levendbarende hagedissen aangetroffen op de natuurbrug. En waar er twee zijn… Het is geweldig om te zien dat de moeite die we genomen hebben nu z’n vruchten afwerpt. Ook voor de kleintjes die leven in de Maashorst.