Geplaatst op: 30 oktober 2017

Nestkastjes ErvenPlus uitgereikt in Landerd

Erfvogels zijn vogels die leven op het boerenland maar voor hun broedplaats afhankelijk zijn van boerderijen en landelijk gelegen woningen. Denk hierbij aan erven, hagen en houtwallen. Een groot deel van de erfvogelsoorten neemt in aantal af, mede omdat het boerenland en de erven de laatste decennia veel grootschaliger en ‘netter’ zijn geworden.

Reden voor het Brabants Landschap om een Brabantbreed project op te starten: ErvenPlus. Het doel van het project is om 350 Brabantse erven beter geschikt te maken voor erfbewonende soorten. Het project is in 2016 in Landerd gestart door de enthousiaste inzet van de  Agrarische Natuurvereniging (ANV) De Maashorstboeren. Ook is samenwerking gezocht met de lokale ZLTO-afdeling en diverse natuurwerkgroepen.

En het resultaat mag er wezen! De Maashorstboeren hadden zich ten doel gesteld om 50 erven beter in te richten. Inmiddels is er voor 61 aangemelde erven bepaald welke maatregelen er getroffen kunnen worden. Onderdeel hiervan was de aanleg van groene elementen zoals fruitbomen, kleine bosjes en hagen. Deze zijn begin dit jaar al aangeplant.

Afgelopen weekend zijn de nestkasten uitgedeeld aan de deelnemers. Met het ophangen van deze kasten wordt de inrichting voor deze 61 erven afgerond. Het gaat om kasten voor vele soorten, zoals vliegenvangers, huismussen, zwaluwen, torenvalken, steenuilen en vleermuizen.

Onlangs is duidelijk geworden dat er, met een extra bijdrage van de gemeente Landerd, nog ruimte is binnen het Brabantbrede project om 20 aangemelde erven in Landerd die nog op een wachtlijst stonden, ook nog te kunnen helpen. Deze erven worden de komende maanden bezocht om samen met de eigenaren de mogelijke verbeteringen te bespreken. Daarmee komt straks de teller op ruim 80 verbeterde erven binnen de gemeente Landerd!

Het project wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Landerd. Het dankt zijn succes aan de inzet van ANV De Maashorstboeren, de lokale ZLTO-afdeling, diverse natuurwerkgroepen (waaronder Vogelwacht Uden) en uiteraard het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap.