Geplaatst op: 9 maart 2018

Natuurontwikkeling in De Maashorst weer een stap vooruit (2)

Foto’s: Maurice van Doorn

Correctie: In de nieuwsbrief van vorige week  is het begrazingsgebied ’t Mun (tussen de ecoducten) niet correct beschreven. Hieronder vindt u de juiste informatie.

In de tussenevaluatie van het Inrichtings- en beheerplan De Maashorst (IBeP) hebben de gemeentebesturen vorig jaar nieuwe afspraken vastgelegd over de uitbreiding van de begrazingsgebieden in De Maashorst. De werkzaamheden hiervoor worden nu volgens deze afspraken uitgevoerd (zie kaartje).

De wisenten blijven tot 1 januari 2021 in het begrazingsgebied waar ze tot nu toe verblijven. Voor de taurossen en Exmoorpony’s worden de begrazingsgebieden uitgebreid. Ook bereiden we de realisering van de hondenlosloopgebieden voor. Dit is in lijn met de adviezen van de Raad van Advies en de Gebruikersraad.

Wat betekent dit voor recreatief gebruik? Wat merken recreanten ervan?

Evenals in de bestaande begrazingsgebieden blijven de nieuwe gebieden toegankelijk voor recreanten. Op de paden worden klaphekken geplaatst.

Begrazingsgebied Brobbelbies

Op de Karlingerweg (Uden) worden de komende tijd oversteekplaatsen ingericht voor de grote grazers, zodat ook de overkant wordt betrokken bij het begrazingsgebied. De taurossen in de Brobbelbies krijgen daardoor een veel groter gebied tot hun beschikking. Op de fietspaden door de Slabroekse heide (Uden) worden op verbindingspunten veeroosters geplaatst en er komen klaphekken op de wandelpaden. Ook de ruiter- en menpaden door het gebied blijven gewoon toegankelijk.

Begrazingsgebied Zevenhuizerweg

In het begrazingsgebied Zevenhuizerweg (Uden en Zeeland) zijn op 1 maart drie taurossen losgelaten. Het gaat om een stier en twee koeien. Dit begrazingsgebied was een tijdje leeg nadat het was afgesplitst van het afgesloten wisentgebied. Om de taurossen binnen het begrazingsgebied te houden en tegelijk de Zevenhuizerweg toegankelijk te houden, zijn er voor fietsers veeroosters gelegd en voor wandelaars zijn er wandelpoorten. Na de vorstperiode wordt de wegverharding in orde gemaakt. Ook van de andere kant kun je het begrazingsgebied in via wandelpoorten.

Begrazingsgebied Kanonsberg/Munse Heide

Vijf Exmoormerries zijn onlangs naar het begrazingsgebied Kanonsberg/Munse Heide (Nistelrode en Schaijk) gebracht om de groep merries die daar leeft te vergroten. Inmiddels grazen hier naast Exmoormerries ook taurossen. De landbouwpercelen die ARK Natuurontwikkeling (uitvoerder natuuraanpassing) heeft gekocht aan de Palmstraat (Schaijk) worden ook bij het begrazingsgebied betrokken, samen met de omliggende percelen die Staatsbosbeheer al eerder verwierf.

Begrazingsgebied ’t Mun (tussen de natuurbruggen)

Het bestaande raster is gecontroleerd. Daarna zijn er drie taurossen vrij gelaten. Nu wordt ook dit
gebied begraasd en kan het niet meer dichtgroeien. Vanaf het fietspad langs de natuurbrug over de
Rijksweg van en naar Schaijk heb je mooi zicht op het gebied.

Overzicht welke grazers in welke gebieden (begin 2018)

• Brobbelbies: taurossen
• Zevenhuizerweg: taurossen (binnenkort)
• Kanonsberg/Munse Heide: taurossen en Exmoormerries
• ’t Mun: taurossen
• wisentgebied: wisenten en Exmoorpony’s

kaart planning begrazingsgebieden 7 februari 2018