Geplaatst op: 8 november 2019

Natuurherstel aan de Bedafse Bergen

In het gebied van de Bedafse Bergen wordt gewerkt aan het herstel van de kenmerkende stuifzanden, droge heide en eikenstrubben. Door het vellen van bomen en het weghalen van een deel van de strooisellaag (zgn. plaggen) wordt de oppervlakte heide en open zand uitgebreid. Karakteristieke flora en fauna, zoals korstmossen en rugstreeppad, kunnen zich hierdoor ontwikkelen. Hiermee wordt ook de belevingswaarde van de aanwezige stuifduinen vergroot. Daarnaast worden de typische eikenstrubben die op de duinen aanwezig zijn­ vrijgesteld, zodat deze voor de toekomst behouden kunnen blijven.

 

Werkzaamheden in oktober en november

De werkzaamheden vinden plaats in oktober en november. Mogelijk ondervindt de bezoeker tijdens deze werkzaamheden hinder van de aanwezigheid van machines. Uiteraard proberen wij deze overlast tot een minimum te beperken. Tijdens deze werkzaamheden blijft het gebied toegankelijk. Het fietspad achter Bedaf vanaf de Bedafseweg en de Sonhofweg wordt wel tijdens de werkzaamheden overdag afgesloten. Fietsers worden omgeleid via de Karperdijk. In het weekend is het fietspad niet afgesloten en kan het  gewoon gebruikt worden.

 

Meer informatie lees je hier