Natuurgebied De Maashorst bestaat uit een natuurkern met een agrarisch cultuurlandschap, waar dorpen en steden omheen liggen. Stuurgroep De Maashorst streeft naar een duurzame ontwikkeling van dit gebied. Haar visie op de integrale gebiedsontwikkeling heeft zij vastgelegd in het MaashorstManifest.

Het Natuurplan is een belangrijk document voor de duurzame ontwikkeling van het natuurgebied. In het plan wordt de langetermijnvisie voor de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur vastgelegd. En staan de concrete stappen vermeld welke tot eind 2018 moeten worden genomen. Dat betekent dat in de Ecologische Hoofdstructuur de natuur en de natuurontwikkeling
bepalend zijn en wij ‘te gast’ zijn. Natuurlijke processen zullen het beeld bepalen. Rasters verdwijnen, rechte sloten vervagen en natuurlijke bosranden komen terug.

 


Bekijk hier het Natuurplan, opgesteld op 26 oktober 2009 (finale versie) Download