Geplaatst op: 9 november 2015

Moeras Karlingerweg

Het moeras aan de Karlingerweg is in de afgelopen jaren in twee fases opgeschoond. Na de eerste keer doken planten op als moeraswederik, moeraswolfsklauw en veenpluis. De dodaars, Nederlands kleinste futensoort, broedt hier ook al enkele jaren. Dit jaar werd de zeer zeldzame draadzegge gevonden en nam de soortenrijkdom aan libellen verder toe..