Geplaatst op: 27 september 2018

Meer hondenlosloopgebieden

Honden moeten in natuurgebieden aangelijnd zijn. Om te voorkomen dat zij in het wild levende dieren en recreanten tot last zijn. Een hond kan vanuit enthousiasme of jachtinsticht (jonge) dieren opjagen of (dodelijk) verwonden. De achterblijvende geur van een hond kan ook schade aanrichten. Zo zal een ree haar jong in de steek laten en keren dassen niet terug naar hun verblijfplaats als de hond in de buurt is geweest van het nest. Honden hebben echter ook de ruimte nodig hebben om lekker te ravotten, rennen, spelen en zwemmen. Daarom gaan we in De Maashorst een aantal hondenlosloopgebieden maken.

Op sommige plekken in de bossen bij het Bomenpark, Naat Piek en Herperduin hoeft de hond niet aangelijnd te zijn. Deze plekken staan aangegeven met bordjes. Er komen nu meer van dit soort gebieden bij. In samenwerking met de Gebruikersraad maken we hondenlosloopgebieden aan de kant van de gemeente Uden, Landerd en Bernheze. De hondenlosloopgebieden krijgen ook de bewegwijzering. Sommige plekken krijgen een poel en of een mooie uitlaatroute. Er komt geen hek omheen. Belangrijkste is nu om de gebieden aan te wijzen. Dan kan uiterlijk begin 2019 alles klaar zijn.