Geplaatst op: 8 december 2016

Meer groen in het landschap door Stika

De stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU) heeft samen met twee Udense basisscholen afgelopen woensdag het landschap van Hengstheuvel verfraaid. Ruim 60 kinderen hebben maar liefst drie singels variërend tussen de 150 en 250 meter lang aangeplant om meer biodiversiteit in het Udense landschap te krijgen. Zo is Uden weer een stuk groener geworden!

Egbert van Hout, regionaal promotor en subsidie-coördinator van de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (StiKA) is blij deze groene stapsteen: “We hebben de afgelopen weken intensief met de eigenaren contact onderhouden over wat er in deze singels allemaal kan groeien. Voor de eigenaar was de opwaardering van de biodiversiteit een hoofdzaak.”

Uitvoering door sVLU en scholen
De sVLU is gevraagd het plan uit de voeren. Dit is afgelopen woensdag gebeurd samen met 60 basisschoolkinderen. Woordvoerder Willem Peters was erg blij dat er zoveel geplant wordt op Hengstheuvel. “Singels zijn lange natuurgebiedjes met hun zonzijde en schaduwzijde, die even belangrijk zijn voor vele insecten. De afwisseling van diverse bomen en struiken is goed voor plant en dier. Singels verrijken ons landschap, leggen CO2 vast en bieden voedsel en beschutting aan dieren.” De StiKA regeling wordt betaald door provincie, gemeenten en waterschappen. Landeigenaren krijgen subsidie op de grond, de aanplant en het beheer om zo iets te betekenen voor struweelvogels en dagvlinders.