Geplaatst op: 16 april 2020

Markeringen op de fietspaden en begrazingskaart online

De kaart van het begrazingsgebied laat zien waar de grote grazers staan. Tijdelijk zijn in het begrazingsgebied markeringen op de paden aangebracht. Hiermee worden bezoekers geattendeerd op het houden van 50 meter afstand tot de grazers.

De kaart laat zien hoe je om het gebied heen fiets of loopt. En ook hoe je er via welke route juist doorheen kan gaan. De wandelknooppunten en de fietsknooppunten zijn de oriëntatiepunten. De kaart is te downloaden via de qr-code op de informatie-panelen bij de parkeerplaatsen. Of via www.bezoekdemaashorst.nl/qr-begrazing. 

Bekijk hoe de qr-code werkt en hoe de markeringen er uit zien

Geef je mening

Zorgt de markering op de paden in het begrazingsgebied dat je alerter bent om 50 meter afstand houden tot de grazers?

-> Stuur uw korte reactie naar communicatie@demaashorst.nl