Geplaatst op: 16 oktober 2020

Maatregelen om heide te herstellen en behouden

We gaan de heide in De Maashorst herstellen. Dit is nodig om te voorkomen dat de ecologische kwaliteit van de belangrijkste heidegebieden verder achteruit gaat. De hoge stikstofneerslag is de oorzaak van de afnemende kwaliteit van de heide. Door de herstelmaatregelen wordt de heide robuuster en beter bestand tegen extreme droogte en stikstofneerslag.

De heideherstelmaatregelen op de Maashorst worden uitgevoerd door Bosgroep Zuid Nederland in opdracht van de provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

De heidevlakten op de Kanonsberg, Slabroekse Bergen, Herperduin en in Hooge Vorssel staan bekend om hun rijke biodiversiteit, met zeldzame heidesoorten. Door de hoge stikstofneerslag vanuit de industrie, het verkeer en de agrarische sector, gaat de ecologische kwaliteit van de heide achteruit. Planten hebben het daardoor moeilijk. Dieren zien hun voortplantings- en voedselmogelijkheden afnemen. De biodiversiteit loopt sterk terug. Zonder herstelmaatregelen raken bijzondere heidesoorten, zoals de stekelbrem, de kruipbrem en de grondster, hun leefgebied kwijt en verdwijnen ze. Voor diersoorten als de blauwvleugelsprinkhaan en de levendbarende hagedis zijn deze herstelmaatregelen dan ook van groot belang.

Wat gaan we doen, waar en wanneer?
Om de heide voor de toekomst te behouden, gaan we het volgende doen:
– Maaien en chopperen om meer structuur- en leeftijdsvariatie aan te brengen in de heidevegetatie van Hooge Vorssel en Slabroekse bergen.
– Opslag verwijderen in Hooge Vorssel om dichtgroeien te voorkomen.
– Steenmeel verspreiden op heideterreinen in Hooge Vorssel, bij het Groot Ganzenven, de Kanonsberg en Slabroekse Bergen om de bodem te helpen herstellen.

De werkzaamheden staan gepland vanaf oktober 2020. Tijdens de werkzaamheden kunnen paden tijdelijk afgesloten worden. Dit wordt met informatiebordjes in het veld aangegeven. Afhankelijk van het weer en het verloop, nemen de werkzaamheden enkele weken in beslag.

Onderdeel van een POP3-herstelproject
Dit project is onderdeel van het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP) en is mede mogelijk dankzij de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de provincie Noord-Brabant. POP3 kent drie basisdoelstellingen. De achteruitgang stoppen van de biodiversiteit als gevolg van stikstof; het duurzaam herstellen van bos- en heideterreinen; en het verhogen van de ecologische kwaliteit en veerkracht van bodem en vegetatie, zodat biodiversiteit kan toenemen. Dit POP3-project bestaat uit een pakket herstelmaatregelen gericht op bodemherstel in bos en heide door toevoeging van steenmeel, bosherstel via aanplant van waardevolle soorten en heideherstel door te plaggen, chopperen en het verwijderen van bomen en opslag.

Vragen of behoefte aan meer informatie?
Op bosgroepen.nl/bosgroep-zuid-nederland vind je meer informatie over de herstelmaatregelen en andere POP3-projecten.