Geplaatst op: 24 februari 2021

Maashorstplassen Schaijk krijgen natuurlijke oevers

De volgende fase van het project Natuurontwikkeling Maashorstplassen aan de Palmstraat in Schaijk (Plassen van Hofmans) gaat van start. Het afgelopen jaar is de ontgrondingsvergunning voor de zuidzijde van de Maashorstplassen door de provincie verlengd. Gebr. van den Brand en van Oort B.V. uit Uden gaan dit werk uitvoeren voor  Sweco en Hofmans Zandexploitatie Schaijk B.V. Vanwege het aanstaande broedseizoen willen zij op heel korte termijn starten met de uitvoering.

Met de uitvoering van het project ontstaat een brede natuurlijke overgangszone van het open water van de plassen, via nieuw aan te leggen moeras, grasland en struiken, naar het bos.  In deze nieuwe overgangszones kunnen veel verschillende plant- en diersoorten een plekje vinden. Met name de natte leefomstandigheden van watervegetatie, moeras en nat grasland komen in De Maashorst heel weinig voor. Dit wordt een belangrijke meerwaarde voor de biodiversiteit in De Maashorst.

Fraai uitzicht
Wethouder Vereijken: “Maar ook recreatief voegt het project een belangrijke meerwaarde toe aan deze ‘achtertuin’ van de beoogde Natuurpoort aan de Palmstraat. Waar nu een harde grens is van open water naar bos, ontstaat straks een afwisselend, natuurlijk landschap waar je vanaf de Palmstraat een fraai uitzicht op hebt. Je kunt er straks prachtig wandelen en via  een steiger genieten van het uitzicht over de plassen”.

Naaldbos gekapt voor het broedseizoen
De overgangszone krijgt een wisselende breedte van gemiddeld 125 meter. Vanwege de lengte van de plassen gaat het om ongeveer 8 hectare monotoon naaldbos, in eigendom van de gemeente, dat gekapt moet worden. 

Wethouder Vereijken: “Natuurlijk is het jammer om een  groot stuk naaldbos te kappen. Maar daar staat tegenover dat er een uniek stuk natuur voor terugkomt. Deze nieuwe natuur voegt veel toe aan de natuurwaarde van het gebied, ten opzichte van het naaldbos dat al in grote oppervlakte in de Maashorst aanwezig is. Ook wordt er op korte termijn ter compensatie 3 ha bos aangeplant buiten het projectgebied in de omgeving van de Zeelandsedreef”.

Zorgvuldige voorbereiding van de kapwerkzaamheden
Er is door de gemeente een kapmelding ingediend bij de provincie. Voorafgaand aan de kap wordt er onderzoek gedaan naar beschermde soorten in en rondom het gebied. Dit om vast te stellen dat de werkzaamheden geen negatief effect hebben op beschermde soorten voor zowel flora als fauna.

Vanaf half maart beginnen veel vogels met het maken van nestjes. Je kunt dan tot aan de zomer geen bos meer kappen. Om geen half jaar vertraging op te lopen met de uitvoering, wordt het bos nog vóór het broedseizoen gekapt. Direct voorafgaand aan de kap wordt er nog een keer nagegaan of er geen beginnende vogelnestjes aanwezig zijn, dit omdat de start van het broedseizoen natuurlijk geen harde grens is.

Er wordt op 2 maart van 20:00u – 21:00u een digitale bijeenkomst georganiseerd voor de direct omwonenden, gemeenteraad en belanghebbende gebiedspartijen zoals de natuurverenigingen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst op het e-mailadres natuurontwikkeling.maashorst@sweco.nl