Geplaatst op: 10 februari 2017

Maashorst is open voor recreanten, proef met wisent wordt verlengd

 

Het Bestuurlijk Regieteam,  bestaande uit de wethouders van de vier gemeenten (Oss, Landerd, Uden en Bernheze) en hoofd Staatsbosbeheer, is vanochtend bij elkaar geweest. Daarbij is gesproken over de toegankelijkheid van de Maashorst en de vervolgstappen ten aan zien van de wisenten. Het Bestuurlijk Regieteam is tot de volgende standpunten gekomen.

Openbare toegankelijkheid

Het Bestuurlijk Regieteam ziet de Maashorst als een eenheid. De Maashorst is en blijft open voor recreanten. In beginsel blijven recreanten op de paden. Dat geldt voor de natuurkern en de schil. Ze wil een Maashorst waar zo veel mogelijk mensen van kunnen genieten.

Doel is een hoogwaardige recreatieve infrastuur met een optimale natuurbeleving, die veilig is, geen onderlinge hinder tussen verschillende groep recreanten oplevert en die goed kan worden beheerd.

Gebruikersoverleg

Het Bestuurlijk Regieteam neemt de discussie over de toegankelijkheid serieus. Ze ziet grote betrokkenheid bij de Maashorst, maar ondanks alle inspanningen voelt niet iedereen zich gehoord. Dit wil ze veranderen. In een breed samengestelde overleggroep wordt besproken hoe eenieder daarin te betrekken. In een gebruikersoverleg moeten alle gebruikers op een evenwichtige manier met elkaar in gesprek zijn. De manier waarop wordt op korte termijn besloten en met betrokkenen gecommuniceerd.

Ook de gemeenteraden van de 4 gemeenten worden uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst in het voorjaar over de ontwikkelingen in de Maashorst.

Vervolgstappen introductie Wisent

Het Natuurplan, dat vastgesteld is in 2010 door de gemeenteraden geeft een natuurbeeld, dat bereikt kan worden met grote grazers. In het inrichting- en beheersplan is hier invulling aan gegeven door te kiezen voor tauros, exmoor pony en wisent. In maart 2016 is de wisent geïntroduceerd. Afgesproken is dat na een jaar een evaluatie plaats vindt met het oog op vervolgstappen. Dit is nu gebeurd.

Op voorstel van Stichting Maashorst in Uitvoering heeft het Bestuurlijk Regieteam besloten om de Zevenhuizerweg weer open te stellen. De signalen uit de samenleving en het voorstel van de Raad van Advies geven aan dat langer afsluiten van de Zevenhuizerweg niet wenselijk is. De consequentie hiervan is dat het wengebied tijdelijk verkleind wordt, want het Bestuurlijk Regieteam verlengt de proefperiode met de wisent met 14 maanden. Dit is nodig omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Er komen nog proeven met aangelijnde honden en ruiters, omdat dit nog onvoldoende is onderzocht. Bovendien is er in de Maashorst nog geen ervaring met het kalverseizoen en er komen nog 2 nieuwe stiertjes. In deze periode wordt gevolgd hoe de gewenning verder verloopt tussen mens en dier. Dit is conform het advies van de Raad van Advies. Na verloop van tijd krijgen mensen de kans ook zonder excursie het gebied in te gaan. Uiteraard zal er deskundig toezicht zijn om dit te begeleiden. Medio 2018 komt het Bestuurlijk Regieteam met een brede evaluatie betreffende de grote grazers. Hierin wordt o.a. ook het effect op de natuur en omgeving meegenomen.