Geplaatst op: 9 maart 2017

De Maashorst gaat velen aan het hart

De inloopbijeenkomst voor liefhebbers van De Maashorst, die woensdag 8 maart werd gehouden in cultureel centrum De Pas in Heesch, is door ruim driehonderd belangstellenden bezocht. Veel mensen kwamen omdat ze bezorgd zijn over de ontwikkelingen in het natuurgebied, over de grote grazers en over de toegankelijkheid. De bijeenkomst heeft heel veel opmerkingen, adviezen en meningen opgeleverd, waarmee de uitvoerders en planmakers aan de slag kunnen.

Er hebben meer dan driehonderd mensen gebruik gemaakt van de uitnodiging om op 8 maart mee te praten over wat er leeft onder bewoners, over onduidelijkheden en knelpunten. Verschillende recreanten gingen met elkaar in gesprek tijdens rondetafelgesprekken waarbij iedereen kon aansluiten.

Het is duidelijk dat de Maashorst veel mensen aan het hart gaat. Tijdens de bijeenkomst werd onder andere bevestigd dat recreanten behoefte hebben om buiten de paden te mogen. Er hebben zich meer dan tachtig mensen gemeld om deel te nemen in een toekomstig gebruikersoverleg. Op korte termijn moet dit overleg vorm krijgen. De bedoeling is om samen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en te komen tot een goede infrastructuur voor alle recreatievormen in De Maashorst. Hierbij staat voorop dat er wordt rekening gehouden met elkaars belangen en de natuur. Uiteraard dient alles wat opgehaald werd tijdens de inloopsessie als input voor het gebruikersoverleg.