Geplaatst op: 30 april 2019

Lintje voor Ernest de Groot

Ernest de Groot (55),  namens Waterschap Aa en Maas lid van het Bestuurlijke Regieteam De Maashorst, werd 26 april voor zijn vele verdiensten als vrijwilliger onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vooral op natuurgebied is hij actief op allerlei gebied.  Zo is hij sinds 1988 secretaris van de Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden, sinds 2005 Lid van de Raad van Advies bij IVN Brabant, Lid Algemeen Bestuur Brabants Landschap (sinds 2001) en voorzitter van het Fiets Forum Uden (2015).

Bestuurlijke Regieteam de Maashorst
Het bestuurlijk regieteam bestaat uit de opdrachtgevers voor de opgave van De Maashorst. Hierin zijn vertegenwoordigd de wethouders van de vier Maashorstgemeenten, een bestuurder van Staatsbosbeheer en een bestuurder van het Waterschap Aa en Maas. De provincie is adviseur. Het regieteam geeft namens de colleges en besturen van het waterschap en Staatsbosbeheer opdrachten aan Stichting Maashorst in Uitvoering om de uitvoering van bepaalde taken in de Maashorst ter hand te nemen.