Geplaatst op: 1 oktober 2019

Lezing 30 jaar landschapsbeheer in Uden

Ernest de Groot geeft donderdag 3 oktober 2019 van 20.00 – 22.00 uur een uitgebreide lezing over 30 jaar landschapsbeheer in Uden. Deze (gratis) lezing wordt gehouden in de Groenhoeve, Artillerieweg 3 te Uden.  Iedereen, die van wandelen, fietsen, toeren, fotograferen en behoud, herstel, ontwikkeling en beheer van het Udens landschap houdt, is van harte welkom.

Uden herbergt meerdere landschappen, met elk hun eigen ontstaansgeschiedenis, grond-gebruik en landschappelijke inrichting en – stoffering. Willem Peters, voorzitter van de sVLU:  “Het is van belang, dat er landschapsgroepen zijn, die zich actief bezig houden met behoud en herstel van landschapselementen. De sVLU doet dit nu al weer 30 jaar in Uden, en in de omgeving van Uden. Graag laten we u zien wat we in die tijd allemaal gedaan hebben”.

Vrijwillig Landschapsbeheer Uden
Ernest de Groot is nu zo’n 30 jaar actief met RO, landinrichting, land- en tuinbouw, milieu, bodem, water, natuur, landschap/cultuurhistorie en recreatie in Brabant in de weer, zowel ambtelijk, bestuurlijk als maatschappelijk. Momenteel is hij dagelijks bestuurslid (tevens loco-dijkgraaf) van waterschap Aa en Maas en lid van het algemeen bestuur van het Brabants Landschap. Verder is hij actief als natuurgids, landschapsbeschermer en landschapsbeheerder in de regio Uden-Veghel. In 2014 en 2015 was hij 2x de bijna Groenste Politicus van Nederland (verkiezing van Natuurmonumenten).