Geplaatst op: 11 juni 2020

Leerzame samenwerking tussen Team De Maashorst en Fontys Hogescholen

Een groep derde jaarsstudenten van Fontys Hogescholen (Commerciële economie) denkt de komende weken na over de programmering en positionering van het nieuw te ontwikkelen bezoekerscentrum aan de Palmstraat.

De 12 studenten hebben onlangs een introductie gehad van De Maashorst. Team De Maashorst heeft hen verteld over de bijzondere ontstaansgeschiedenis van het gebied. Ook zijn ze meegenomen in de branding als het Oergebied in Brabant en de onderscheidende waarden; de natuurparels, de grote grazers en waardevolle oerschatten. Om een goede indruk te krijgen hebben ze ook de natuurkern bezocht. En kregen ze informatie over recreatieve mogelijkheden zowel binnen als rondom het natuurgebied.

De ideeën van deze jonge enthousiaste generatie professionals nemen we mee in de uitwerking van de plannen. Ze zullen in ieder geval een plek krijgen in een wervend verhaal voor potentiële investeerders in de Palmstraat.

Bezoekerscentrum

Afgelopen jaar is een scenariostudie gemaakt voor het gewenste bezoekerscentrum. Daaruit komt de ambitie voor een centrum met regionale aantrekkingskracht. Een mix van informatiepunt, horeca, voldoende parkeerplekken en recreatieve beleving.

Goed voor inwoners uit de regio en dagjesmensen van verder weg in Brabant en Gelderland.

Het wordt een uitvalsbasis voor een bezoek aan De Maashorst, waar wat te eten en drinken, te spelen en te beleven is. Met meerdere recreatieve functies. En andere functies zoals educatie en kantoor voor Team De Maashorst of bijv. Staatsbosbeheer.

Planning

De studenten willen nog voor de zomer hun ideeën presenteren aan Team De Maashorst en de Adviesraad.  De scenariostudie en de input van de studenten vormen samen het vertrekpunt vanuit waar we na de zomer verder in gesprek gaan met belanghebbenden. In participatiebijeenkomsten gaan we verkennen hoe we betekenis geven aan het bezoekerscentrum.

  • Hoe wordt het onderscheidend?
  • Wat is het basisaanbod en welk bredere aanbod van belevenissen en producten willen we hier zien?
  • Hoe leggen we verbinding naar andere (start)locaties?

Het doel is om te komen tot een propositie voor het bezoekerscentrum waarmee we exploitanten aantrekken die passen bij het gebied. Ons hart gaat uit naar investeerders die geloven in de locatie én zich verbonden voelen met onze doelstellingen als het gaat om de ontwikkeling van De Maashorst als het Oergebied in Brabant.