Geplaatst op: 9 maart 2017

Leerwerkplaats geopend voor leerlingen voortgezet speciaal onderwijs in de Maashorst

Voor één keer waren het op 6 maart genodigden en bestuurders van provincie en gemeenten die de vernieuwde leerwerkplaats op het voormalige MOB-complex in de bossen van Staatsbosbeheer bevolkten. Er was dan ook echt wat te vieren. De leerwerkplaats is uitgebreid, verbouwd en in aanwezigheid van gedeputeerde Swinkels heropend. Wat zes jaar geleden klein begon in een loods als initiatief van Staatsbosbeheer en het voortgezet speciaal onderwijs, is vanaf 2014 uitgegroeid tot een samenwerkingsverband van vijf scholen van Hub Noord Brabant, sociaal werkbedrijf IBN en Staatsbosbeheer.

Op dit moment werken wekelijks 125 leerlingen tussen de 12 tot 18 jaar met leer- en gedragsproblemen regelmatig in de natuur. Toen het project begon zes jaar geleden waren het er nog maar vijftig. Het project is gegroeid dus, tot groot plezier van alle betrokkenen.

Binnen de leerwerkplaats leren de leerlingen algemene werknemersvaardigheden zoals samenwerken en op tijd komen. Ze werken met hout en andere natuurlijke materialen. Van de leerlingen die uitstromen bij het VSO zal zo’n 65% instromen in taak- of arbeidsgerichte dagbesteding. Door zo zelfstandig mogelijk in de werkplaats en de natuurterreinen van de leerwerkplaats aan de slag te gaan krijgen leerlingen inzicht in de mogelijkheden tot het realiseren van hun wensdroom om in het groen te werken.

Staatsbosbeheer en IBN zijn verantwoordelijk voor de werkvoorraad. De logistiek wordt geregeld door IBN. De begeleiding, het gereedschap en het vervoer komt voor rekening van de scholen. Staatsbosbeheer stelt het gebouw beschikbaar, waar de leerlingen kunnen werken, zich kunnen omkleden en kunnen schaften. De provincie heeft de verbouwing en een deel van de inrichting gefinancierd. In ruil voor het gebruik van het gebouw doen de leerlingen hun werk. Het streven is dat deze samenwerking zich uiteindelijk zelf financiert met de verkoop van producten en het verrichten van werkzaamheden.

Lees binnenkort het hele artikel over de Leerwerkplaats in http://Meermaashorst.nl