Landschapsbeheer Oss

Landschapsbeheer Oss

Landschapsbeheer Oss is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het behoud, beheer, herstel en ontwikkeling van een ecologisch waardevol en mooi landschap met een streekeigen karakter. Het werkgebied loopt van Oss tot Ravenstein en van De Maashorst tot de Maas. Landschapsbeheer Oss ontwikkelt hiervoor concrete projectplannen.

Voor meer informatie: www.landschapsbeheer-oss.nl