Geplaatst op: 22 november 2019

Kennisuitwisseling over veiligheid in begrazingsgebieden

Natuurmonumenten bracht onlangs een bezoek aan De Maashorst om te kijken welke maatregelen je kunt treffen om de veiligheid voor de bezoeker en de grazer te verbeteren. Aanleiding waren de voorstellen van Ark Natuurontwikkeling om de veiligheid te vergroten. Ark heeft hiervoor informatie opgehaald bij de Gebruikersraad, de natuurorganisaties en de beheerders van De Maashorst.

Doel is dat we een ‘second opinion’ wilden hebben op de bevindingen van Ark en de (kudde)beheerders laten uitvoeren. Natuurmonumenten nam deze uitnodiging graag aan, als beheerder van gebieden met grote grazers. Zij zijn zelf ook op zoek naar een optimale inrichting van hun gebieden om de veiligheid voor bezoeker en grazer te vergroten.

Taurossen op de uitkijkbult langs de Udensedreef in interactie met de taurosstier in het wisentengebiedLeren van elkaar is waardevol

Tijdens het veldbezoek hebben we van elkaar veel geleerd. Dat was enorm waardevol voor beide partijen. We hebben adviezen gehad over de inrichting van het gebied. De bevindingen van ARK gaven hiervoor al goede handvaten.

De maatregelen die we gaan uitvoeren, maken we tijdig kenbaar. Houd deze nieuwsbrief en onze social kanalen (FaceBook en Twitter) dus in de gaten om te weten wat er speelt in uw Maashorst! Uitsluiten dat er nooit iets gebeurt kan niet, noch in huis, noch in de speeltuin, noch op het schoolplein, noch in het verkeer, noch in de natuur. De veiligheid voorop stellen is waar wij ons voor inzetten.