Geplaatst op: 17 december 2020

Kadavers brengen leven in de Maashorst

Waar dieren leven, daar sterven ze ook. Helaas moesten het afgelopen jaar enkele wisenten uit de kudde worden gehaald. De dode  dieren zijn achtergebleven in het veld, op plekken waar geen bezoekers komen. Wildcamera’s legden vast hoe de kadavers een waar feestmaal werden voor tientallen aaseters. De camerabeelden leveren waardevolle kennis voor de ecologische meerwaarde van kadavers voor procesnatuur.

Tijdens hun leven nemen dieren mineralen en grondstoffen op. Deels worden die verspreid in het gebied via de mest. Een ander deel wordt opgeslagen in het lichaam. Wanneer een lichaam in de natuur achter blijft kunnen deze stoffen weer opgenomen worden in de natuur. Een kadaver is daarom van grote ecologische waarde.

Afscheid nemen van dieren om lijden te voorkomen
De kudde in De Maashorst wordt gedurende het hele jaar nauwlettend in de gaten gehouden. Het afgelopen jaar is van 3 wisenten de gezondheid dermate verslechterd dat herstel niet waarschijnlijk en behandeling niet mogelijk was. In samenspraak met de dierenarts is besloten om afscheid te nemen van de dieren. Bij een van de wisenten lag de oorzaak in een ziekte aan het geslachtsdeel. Voor de andere twee dieren is geen duidelijke oorzaak voor de slechte conditie gevonden.

Natuurlijke dynamiek rondom kadavers
De kadavers in De Maashorst werden meteen bezocht door vliegen en aaskevers die ze gebruiken voor voedsel en hun voortplanting. De larven en kevers zijn op hun beurt een belangrijke bron van voedsel voor vogels, zoogdieren en andere insecten zoals vliegendoders en roofvliegen. We zien wespen hun sterke kaken in de kadavers zetten om bolletjes vlees af te snijden voor hun kroost. Ook vlinders, zoals de Atalanta, kwamen geregeld langs om mineralen op te slurpen.

Raven en andere vogels
Op de camerabeelden zijn in totaal 10 raven gefilmd. Ringonderzoek toont aan dat het niet alleen het broedpaar van De Maashorst zelf betrof, maar ook andere raven. Hieruit blijkt dat meer dieren door De Maashorst worden aangetrokken dan wij wisten. Raven zijn ware aaseters, volledig afhankelijk van kadavers om te overleven. Op de beelden zijn ze in gezelschap van een jonge havik. Ook zagen we twee buizerds en kleinere vogels, zoals merels, mezen en gekraagde roodstaarten.

Taurossen, vossen en ander klein wild
De vos en ander klein wild profiteerden ook mee. Op de nachtbeelden zien we een vos van het vlees eten. Daarnaast zijn haas, ree en konijn ’s nachts regelmatig aan het grazen op het malse gras rond de kadavers. Opvallend is dat de taurossen regelmatig bij de kadavers kwamen kijken en eraan likten. Het kan zijn dat ze dat doen om extra mineralen op te nemen, maar er is meer onderzoek nodig om hiervan te leren.

Waardevolle informatie voor verder onderzoek
Een wisent is wettelijk gezien een wild dier. Daarom mag een wisentkadaver terugkeren in de kringloop en zo zelfs na zijn dood een bijzondere rol vervullen in het ecosysteem. De camerabeelden leveren waardevolle kennis voor procesnatuur. Een onderzoek naar insecten wordt uitgevoerd door Stichting EIS. De locaties van de kadavers worden meegenomen in het jaarlijkse vegetatieonderzoek om zo meer zicht te krijgen op vegetatieontwikkeling rond kadaverplekken. De eerste onderzoeksresultaten worden in het begin van het nieuwe jaar verwacht.