Geplaatst op: 7 maart 2017

IVN biedt kans aan nieuwe natuurgidsen

Start nieuwe opleiding tot natuurgids in de regio noordoost Noord-Brabant

De IVN-afdelingen Bernheze, Oss, Uden en Veghel willen het aantal natuurgidsen uitbreiden en starten hiervoor komend najaar gezamenlijk een nieuwe opleiding tot natuurgids. Het gaat om een tweejarige opleiding voor mensen die al basiskennis van de natuur hebben. Na de opleiding zullen zij samen met de huidige gidsen de natuurwandelingen en -fietstochten in de regio noordoost Noord-Brabant verzorgen. Ook kunnen ze worden ingezet voor de scholenprogramma’s van deze IVN-afdelingen.

De opleiding
De flora, fauna, biotopen, de samenhang van dit alles (ecologie), relaties tussen mens, natuur en milieu komen uitgebreid aan bod. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan didactische vaardigheden en diverse werkvormen om een verhaal in het veld of binnen levendig te kunnen overbrengen. De opleiding start in september en bestaat uit ongeveer 30 cursusavonden en 20 excursies verspreid over twee jaar. In principe zijn de cursusavonden op een dinsdagavond en vinden de excursies op zondagochtend plaats. Daarnaast is er nog een afstudeeropdracht die in groepsverband wordt uitgevoerd. Aan deze opdracht én aan het natuurweekend, dat ook deel uitmaakt van de opleiding, denken vele natuurgidsen nog jaren met plezier terug als dé hoogtepunten! De uitermate boeiende cursus wordt afgesloten met een presentatie van de afstudeeropdrachten.

Basiskennis vereist
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een bepaalde mate van basiskennis van de natuur hebben. De opleiding leidt op tot natuurgids of scholengids. Als natuur- of scholengids ben je straks het gezicht van het IVN. Voor de cursus, inclusief de startactiviteit, het geheel verzorgde natuurweekend en de afsluitende dag, wordt van de cursisten een eigen bijdrage gevraagd van € 300.

Informatieavond Op dinsdagavond 6 juni, aanvang 20.00 uur, vindt er een algemene informatieavond plaats over inhoud, opzet en planning van de opleiding in De Groenhoeve, Artillerieweg 3, in Uden. Graag vóór 21 mei doorgeven of u naar deze informatieavond komt. Daarna kunt u zich definitief aanmelden voor deze opleiding. Een persoonlijk gesprek maakt vervolgens deel uit van de aannameprocedure. De mogelijkheid om u definitief aan te melden sluit op 1 juli.

Aanmelden
Voelt u zich aangetrokken tot die rol van natuurgids, meldt u zich dan aan bij een van de deelnemende afdelingen. Voor meer informatie over deze opleiding en het aanmelden – in de regio Bernheze: ivnbernheze@gmail.com – in de regio Oss, ivnoss.secretariaat@gmail.com – in de regio Veghel: secretariaat@ivn-veghel.nl en – in de regio Uden: ivnuden@gmail.com  

IVN
Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) wil iedereen, zowel volwassenen als kinderen, betrekken bij de natuur, het milieu en het landschap in eigen omgeving. Degenen die activiteiten begeleiden, zijn vrijwilligers die beschikken over veel kennis en vakmanschap om die kennis over te dragen. IVN zorgt met professionele opleidingen dat natuurgidsen u ook in de toekomst kunnen blijven rondleiden en boeiende momenten in de natuur bezorgen.