Intranet en werkkamers

Aan de website willen we een intranet koppelen en werkkamers, voor specifieke onderwerpen. In die werkkamer kunnen degene die daar voor gemachtigd zijn over dat onderwerp communiceren. We gaan beginnen met een werkkamer voor de realisatie van het natuurgebied de Maashorst. Als deze gebouwd is, krijgen degenen die het aangaan een inlogcode en kunnen we de berichten over de realisatie daar met elkaar delen.