Geplaatst op: 16 juli 2021

Interactieve informatiebijeenkomst veiligheidsmaatregelen begrazingsgebied

Op donderdagavond 15 juli namen ruim 40 belangstellenden deel aan een interactieve ‘online’ informatiebijeenkomst van Team de Maashorst waarin enkele voorstellen werden gepresenteerd over voorgenomen veiligheidsmaatregelen in het begrazingsgebied van De Maashorst. Onder de deelnemers diverse vertegenwoordigers van (belangen)organisaties binnen het gebied. Tijdens de bijeenkomst werden enkele uitvoeringsvarianten gepresenteerd waarop de deelnemers konden regeren middels een ‘chat’ functie en tevens in de gelegenheid werden gesteld om hun visie, mening of standpunt mondeling kenbaar te maken.

Vervolg op evaluatie 
De bijeenkomt was het geplande vervolg op de vorig jaar gehouden evaluatie ecologie en grote grazers. Op basis daarvan besloot het Bestuurlijk Regieteam Team (BRT) van de Maashorst de begrazing in het gebied voort te zetten met de huidige drie groepen grote grazers; wisenten, taurossen en Exmoor pony’s. Om het gevoel van veiligheid voor bezoekers van het gebied te vergroten zijn thans enkele veiligheidsmaatregelen voorgesteld, waarbij meerdere opties mogelijk zijn. In elk geval gaat het om een voorstel om het Slingerpad uit rasteren en compensatie van het begrazingsareaal aan de Zevenhuizerweg, aldus besloten door het BRT.

Diverse voorstellen
De meningen over de diverse voorstellen tijdens de bijeenkomst liepen uiteen en tevens is er nog twee weken gelegenheid om schriftelijk te reageren op voorstellen die zijn gepresenteerd. Dat kan door voor 1 augustus a.s. een e-mail bericht te sturen onder vermelding van uw naam en hoedanigheid/betrokkenheid naar info@demaashorst.nl De reacties worden geïnventariseerd waarna een advies zal worden uitgebracht aan het BRT. Nadat deze hierover een besluit heeft genomen volgt de nadere uitwerking. Hierover zal natuurlijk nog uitgebreid worden gecommuniceerd,

De complete presentatie op 15-7 is terug te lezen via onderstaande link 20210717_MAASHORST2030_veiligheidsmaatregelen_Presentatie_V2defTC