Zorg op de boerderij

In De Maashorst zijn veel zorgboerderijen aanwezig. Het werken en verblijven op de boerderij, in de tuin, met de dieren biedt veel zorgcliënten een omgeving waarin ze tot rust komen, een werkritme vinden, het gevoel krijgen een zinvolle bijdrage te leveren en geprikkeld worden om actief te zijn en te blijven. Daarnaast kunnen deze bedrijven een belangrijke rol vervullen bij de verbetering van de leefbaarheid op het platteland. Door toenemende vergrijzing wordt de komende jaren leegloop uit dorpen verwacht wat leidt tot sluiting van winkels en voorzieningen. Een deel van deze voorzieningen kan overgenomen worden door zorgboerderijen.


Resultaten per 1 oktober 2017:

  • Traject voor begeleiding en ontwikkeling zorgboerderijen afgerond (minimaal 4 werksessies
  • Ontwikkeling van vervolgactiviteiten op nieuwe WMO en minimaal 2 nieuwe product markt combinaties (zoals ‘eten op de boerderij’) voor zorgboerderijen

Contactgegevens: ZLTO