Werkzaamheden in de bossen van Landerd

Komende winter vinden er werkzaamheden plaats in De Maashorst, met als doel de natuur (nog) robuuster te maken. Zo ook in de bossen op de Schaijkse Heide en in  Steenbergen van de gemeente Landerd. Naast het aanplanten van nieuwe bomen en struiken, gaan op bepaalde plekken bomen weg of worden ze omgeduwd, zodat er ruimte ontstaat voor de groei van loofbomen en struiken die van oudsher hier voorkwamen. Daarbij blijft een netwerk van oude bomen behouden. De opdrachtgever voor de verschillende maatregelen is de gemeente Landerd, die hierin samenwerkt met de vier Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer. Bosgroep Zuid Nederland organiseert en begeleidt de maatregelen.

 

Gevarieerder bos met beplanting die hier thuishoort
Dit gebeurt via verschillende maatregelen die komende winter plaatsvinden. Een van de maatregelen is het aanplanten van boom- en struiksoorten met een goed verteerbaar strooisel. Dit wil zeggen dat door een menging van de juiste soorten, de bodem kan verbeteren en uiteindelijk zorgt voor een natuurlijk gevarieerder bos. Het bodemleven bloeit op waardoor ook de dieren hier baat bij hebben. Dit gebeurd in de bossen op de Schaijkse Heide.

De bossen bestaan nu nog vooral uit dennen en eiken. Om de gewenste variatie te krijgen gaan op bepaalde plekken bomen weg of worden ze omgeduwd, zodat er ruimte ontstaat voor de groei van loofbomen en struiken die van oudsher hier voorkwamen. Daarbij blijft een netwerk van oude bomen behouden. Dit gebeurd in Steenbergen en bij de Schaijkse Heide.

Om het bos nog aantrekkelijker te maken voor de dieren creëren we ook enkele faunarustgebieden. Dit zijn kleine gebiedjes waar dieren zich veilig voelen en tot rust kunnen komen. Deze gebiedjes maken we door enkele weinig gebruikte paden dicht te leggen met bomen. Bezoekers worden daardoor vanzelf om het gebiedje heen geleid.

Meer informatie over de werkzaamheden
In het gebied hangen informatieborden. Uitgebreidere informatie en het laatste nieuws over de maatregelen is te volgen via allemaalmaashorst.nl

De provincie Noord-Brabant levert een financiële bijdrage via de subsidieregeling biodiversiteit en leefgebieden en de Europese subsidieregeling POP3.

POP 3 is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en
het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland”