Routes tbv bewegen in de Maashorst

In Gezond Landschap De Maashorst stimuleren we bewegen in natuur en landschap. Belangrijke faciliterende voorwaarde is een goede duurzame recreatieve ontsluiting van De Maashorst. Tegelijkertijd geven we invulling aan de zoneringsgedachte om de natuurkern te ontzien en de recreatieve druk op te vangen in de buitenste schil van dynamisch kleinschalig landschap (en in de luwe bosschil).


Resultaten per 1 oktober 2017:

  • 70 km mountainbike route
  • Verbreden alle fietspaden van ‘Rondje Maashorst’ (naar 2.25 m.)
  • Maashorstbrede bebording en meubilair

Contactgegevens: mw. S. Manders (gemeente Landerd, tel: (0486) 458 111) en dhr. W. Althuizen (gemeente Uden, tel: 14 0413)