Regionale entree Palmstraat

De Palmstraat, is een zijstraat van de Rijksweg richting Grave en een 7 meter brede asfaltweg met kapot gereden bermen, is onvoldoende functioneel en landschappelijk ingericht en als zodanig niet als entree herkenbaar. Er is een camping gevestigd met sterk verouderde chalets en met name het transportbedrijf (met grote buitenopslag) aan de overzijde doet afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. In 2017 heeft de Palmstraat een flinke kwaliteitsslag ondergaan, de straat is ruimtelijk en landschappelijk versterkt en is een entree van allure het natuurgebied in. Op deze plek bevindt zich Natuurpoort De Maashorst, deze bestaat uit diverse (recreatieve) voorzieningen, die deze plek ruimtelijk en functioneel versterken.


Resultaat per 1 oktober 2017 (Gemeente Landerd):

  • Optimaliseren ontvangst voor bezoekers van buitenaf (vanaf A50/A59) aan de Maashorst
  • Aantrekkelijke, duidelijke en veilige entree met opgewaardeerde drift (Palmstraat)
  • Versterken ruimtelijke kwaliteit en creëren van randvoorwaarden voor nieuwe passende functies (Wellnesshoeve) ten behoeve van de Natuurpoort (grondaankoop, sloop, bestemmingsplanwijziging en doorverkoop perceel)
  • Architectonisch hoogstaande uitkijktoren met zicht op natuurkern en educatief-recreatieve functie

Resultaat per 1 oktober 2017 (Fam. Hofmans):

  • 5.000 m² sport- en fitnessbos
  • 2,5 km openbaar wandelpad op landgoed (bungalowpark) De Maashorst
  • Openbaar parkeerterrein voor ruim 200 auto’s

Contactgegevens: dhr. D. Boeve, gemeente Landerd; E-mail: dick.boeve@landerd.nl en
Hofmans BV, E-mail: willy@hofmansoss.nl / info@campingdemaashorst.nl
Projecttrekkers: Gemeente Landerd, Hofmans BV
Betrokken partijen: BKKC, archeologen, (recreatie) ondernemers