Participatieproject de Groene Loper

De gehele Maashorst community bouwt en onderhoudt deze schil van kleinschalig dynamisch landschap. Overheden nemen hun verantwoordelijkheid voor het publieke domein. Elke gemeente investeert in de realisatie van goede en aantrekkelijke stad-landverbindingen. Ondernemers en organisaties dragen met hun deelprojecten eveneens aanzienlijk bij. Om de komende jaren burgers en (kleinere) ondernemers actief te betrekken starten we het project ‘De Groene Loper’ op. Dit is een burgerparticipatieproject dat we samen met IVN Brabant gaan draaien. Tijdens huiskamer-, ontwerp- en voortuinsessies enthousiasmeert IVN Brabant samen met de lokale vrijwilligers burgers en ondernemers om mee te doen en eigen initiatieven te ontplooien. Bijvoorbeeld met een pluktuin, natuurlijke voortuin, insectenhotel, houtsingel, drift langs of over een akker, verkoop van streekproducten, theetuin, boomgroep, etc. Zo groeit de Maashorst community én het kleinschalige dynamische landschap van De Maashorst.


Resultaat per 1 oktober 2017:

  • 70 burgerinitiatieven (of van andere stakeholders) op het gebied van gezondheid en/of landschappelijke/recreatieve versterking verrijken de dynamische landschappen

Contactgegevens: dhr. I. de Haan van het IVN; E-mail: i.de.haan@ivn.nl