Overplaatsing wisenten naar natuurgebied in Zeeland

Zeven wisenten zijn vanmiddag met een warm welkom onthaald in Zeeland. Ze mogen daar de drooggevallen zandplaten, slikken en schorren langs het Krammer en Volkerak verkennen. Ze gaan samenleven met andere konikspaarden en runderen in een gebied van 250 hectare. Op deze manier werken wij samen met andere natuurgebieden in Nederland als een kraamkamer voor wisenten die later worden uitgezet in grotere natuurgebieden in de rest van Europa.

Van uitgestorven naar herstel

Natuurorganisaties in heel Europa spannen zich in om de wisent te behouden. Daarvoor zijn nieuwe leefgebieden voor kuddes wisenten nodig. Tot in de Middeleeuwen leefde de wisent nog in delen van West-Europa, zoals Zweden, Groot Brittannië, Frankrijk, Oost- Duitsland en Hongarije. In 1929 stierf de laatste wilde wisent uit in de Kaukasus. Nadat de wisent in het wild was uitgestorven zijn de eigenaren van de laatste vijftig wisenten in gevangenschap gaan samenwerken om de soort te behouden. In 1954 konden de eerste dieren weer in de natuur worden vrijgelaten in Polen. Inmiddels leven er zo’n 7000 wisenten in Europa. Maar volgens Ark Natuurontwikkeling is de soort nog steeds zeldzamer dan de neushoorn in Afrika of tijgers in Azië.

De Maashorst Wisenten

In 2016 zijn er in de Maashorst elf wisenten uitgezet in een wengebied, dat alleen onder begeleiding van een gids toegankelijk is voor publiek. In vier jaar tijd groeide de populatie   naar 25 dieren. Zeven dieren zijn nu naar een nieuw natuurgebied in Zeeland gegaan. Daar mengen ze zich met enkele koeien van Natuurpark Lelystad, en een wisentstier van het Kraansvlak. Een stier van De Maashorst is op zijn beurt naar de Veluwe overgeplaatst. Door op deze manier samen te werken met verschillende natuurgebieden draagt de Maashorst bij aan de instandhouding van een bedreigde diersoort.

Colinda Vergeer, projectleider natuur en begrazing bij Team De Maashorst; “Een absolute mijlpijl en dankbare taak voor De Maashorst. Wij als mens waren de oorzaak van het uitsterven van de wisent, maar nu zijn wij de oplossing van hun herstel.”

Wisenten houden landschap open

De wisent behoort tot de inheemse fauna van Nederland en heeft net als andere grote grazers een belangrijke rol in het landschap. Wisenten eten veel soorten grassen en schillen meer bomen en struiken dan andere planteneters. Dit helpt bos jong en open te houden. Daarmee maken ze ruimte voor bloemen die op hun beurt weer nectar leveren voor insecten en zaden voor vogels. Wisenten helpen vervolgens weer om deze zaden te verspreiden. Ze nemen veel zandbaden om hun vacht te verzorgen. De kale plekken die zo in het landschap ontstaan zijn van belang voor pionierplanten, hagedissen, kevers en insecten.

Meer informatie en meest gestelde vragen

Zodra de richtlijnen van het RIVM het toelaten start Natuurcentrum De Maashorst weer met excursies naar de wisenten. Kijk voor data op www.bezoekdemaashorst.nl.

Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen.

Mocht bovenstaande link niet werken, download hier de hier de PDF met meest gestelde vragen