Ontsnippering

Ontsnippering betekent dat barrières tussen natuurgebieden overbrugd worden. Dit kan door de aanleg van ecoducten en dassentunnels, maar ook ecologische verbindingszones. De maatregelen die in het IBeP zijn omschreven komen uit het plan Ontsnippering Maashorst-Herperduin (2007)