Onderzoek; het landschap als bron van vitaliteit

We gaan wetenschappelijk onderzoeken wat de invloed van natuur en landschap (groen) is op de vitaliteit van de mens. Hiervoor gebruiken we de onderzoeksmethode ScanCoaching met bijbehorende apparatuur ‘Oberon metavital’. Dit onderzoek versterkt het landschap op zichzelf niet. Het toont aan dat landschapsversterking positief bijdraagt aan de vitaliteit van de mens. Voor dit onderzoek zijn 40 proefpersonen nodig, die werken en/of wonen in het Gezond Landschap van de Maashorst. We halen deze proefpersonen uit ons midden. De proeflocaties zijn projecten met ‘helend landschap’. In dit onderzoek participeren locaties als ‘Helend landschap’ TBS-kliniek, Groen(te) landschap, Kloostertuin en –landerijen, Landerij VanTosse, Vakantiepark Herperduin, de Maashorsttuin.


Resultaat per 1 oktober 2017:

  • 40 personen zijn onderzocht middels methodiek ScanCoaching ( ‘Oberon Metavital’)
  • Deze personen zijn onderzocht op Gezond Landschap locaties in De Maashorst
  • Onderzoeksresultaten zijn bekend: Wat is de invloed van planten en omgeving op het menselijk lichaam?

Contactpersoon: dhr. W. Lips, Email: email@lipsgroen.nl, 0412-612713
Projecttrekker: LipsGroen
Betrokken partijen: 40 proefpersonen woon- en/of werkzaam in Gezond Landschap De Maashorst, diverse locaties Gezond Landschap De Maashorst