Nieuwe natuur middels natuurbegraven

In De Maashorst realiseren we de nieuwe natuurbegraafplaats ‘Maashorst’. Hiervoor koopt ‘Stichting Nieuwe Natuur Maashorst’ 19 hectare landbouwgrond aan en zet deze om naar nieuwe natuur. Tezamen met het aangrenzend bosperceel van 12 ha. vormt dat de natuurbegraafplaats. De overige gronden van de stichting krijgen de volgende functies: nieuwe natuur, theehuis en een pluktuin. Ook realiseert Natuurbegraafplaats Maashorst een informatie- en educatiecentrum voor De Maashorst. Hiervoor in de plaats slopen we de bestaande vervallen agrarische bebouwing.


Resultaat per 1 oktober 2017:

  • 19 ha. nieuwe natuur gelegen naast EHS (en na 2017 nog vele ha extra nieuwe natuur)
  • Afname toplaag van 25 ha. afgeplagde grond in het natuurhart
  • Sloop van storend en vervallen agrarisch bedrijfsgebouw van 1.400 m³
  • Realisatie 1 km drift: herstel oude pad en laanstructuur Bremstraat
  • Recreatieve voorzieningen: theehuis , pluktuin, recreatieve paden en parkeerplaats
  • Realisatie stapsteen tussen De Maashorst (EHS) en de Reeksche Heide (EHS)

Contactgegevens: dhr. G. van der Veer, Bureau Praedium; E-mail: gvdveer@praedium.eu Projecttrekkers: ANBI stichting Nieuwe Natuur, Natuurbegraven Nederland
Betrokken partijen (op dit moment): gemeente Landerd, Brabantzorg De Nieuwe Hoeven, Natuurcentrum De Maashorst, andere gebiedspartijen