Meer natuur! Vakantiepark Herperduin

De plannen voor Vakantiepark Herperduin splitsen we op in een recreatief deel en een natuur- en landschappelijk deel. In het kader van Landschappen van Allure nemen we alleen de investeringen mee die bijdragen aan de natuur, het landschap en gezondheid. Vakantiepark Herperduin zet zichzelf op de kaart door het verblijf aan en in natuurgebied Herperduin (onderdeel De Maashorst). Nu vormt de Schaijkse weg nog de begrenzing van dit natuurgebied. Wij gaan ervoor zorgen dat het natuurgebied Herperduin straks aan de oostkant van de Schaijkse weg doorloopt tot aan de snelweg. Dit doen we door de realisatie van: nieuwe natuur, een grote natuurplas, herintroductie van het reliëf (zandduinen) en meer rust door de aanwezigheid van 2,8 km natuurlijke geluidswal. De Maashorst is uniek door het voedsel- en zorglandschap. De ondernemer van Vakantiepark Herperduin ontwikkelt het beweegprogramma Herperduin voor mensen met overgewicht en voor ouderen. Op deze manier draagt de natuur bij aan de gezondheid van de mensen.


Resultaat (1 okt 2017):

  • Ruimtelijk en landschappelijk samenhangende recreatieve poort Herperduin
  • 6,08 ha. nieuwe natuur
  • 17 ha. plat landschap getransformeerd naar reliëfrijk landschap (zandduinen)
  • 3,5 ha. nieuwe natuurplas
  • 2,8 km natuurlijke geluidswallen + meer rust
  • Beweegprogramma Herperduin

Contactgegevens: mw. L. Burgmans, gemeente Oss; E-mail: l.burgmans@oss.nl
Projecttrekker: Herperduin Holding BV.
Betrokken partijen: Gemeente Oss, Reset! Your life, De Kriekeput