Leren en werken in de Maashorst

Hub Noord-Brabant is de nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant, de Bernadetteschool, de Franciscusschool, de Herman Broeren School, De Speelman, het Stedelijk VSO en het Dienstencentrum. Stichting Hub Noord Brabant is ‘het aanspreekpunt als het gaat over moeilijk tot zeer moeilijk lerende kinderen. Een hub staat in de moderne digitale wereld voor verbinding. Samen met Hub en IBN gaan wij deze (ex-)leerlingen van de VSOscholen (Voortgezet Speciaal Onderwijs) praktijkervaring bieden in een groene prikkelvrije omgeving. Na een eerste geslaagde pilot creëren we nu 90 nieuwe leerwerkplaatsen. De Leerwerkplaats vestigen we in een van de loodsen van het voormalige militaire complex in de bossen nabij knooppunt Paalgraven. Het werk bestaat uit bos- en natuurbeheer, onderhoud aan recreatieve voorzieningen en werk in de houtzagerij.


Resultaat per 1 oktober 2017:

  • 90 nieuwe leerwerkplaatsen
  • Werkplaats voor circa 125 leerlingen: volwaardig, veilig en arbo goedgekeurd
  • Extra goed onderhouden natuur en recreatieve voorzieningen in De Maashorst

Contactgegevens
Contactpersoon: dhr. G. van Oers
Email: gerard.vanoers@hotmail.com
Projecttrekker: Staatsbosbeheer
Betrokken partijen: Hub Noordoost Brabant, IBN