Landgoed Nabbegat

Met Landgoed Nabbegat realiseren we maar liefst 30,3 ha. nieuwe natuur en realiseren we hiermee een belangrijke schakel in de ecologische verbinding tussen De Maashorst en de Reeksche Heide. Dit doen we door drie verschillende regelingen in te zetten, namelijk: de landgoedregeling, Beleidsregel Ruimte voor ruimte en Landschappen van Allure (LvA). De LvA regeling maakt het mogelijk om de laatste 16 ha agrarische gronden definitief om te zetten naar natuur. Daarnaast wordt een aangrenzend bosperceel van 12 ha. aangekocht en veilig gesteld voor de EHS. De oude stuifduinen van de ‘Nabbegatse berg’ worden hersteld en er wordt een uitkijkpunt ingericht. Het zorglandgoed ‘Nabbegat’ combineert een gezonde omgeving met de zorg voor 15 dementerende bejaarden.

 

Landgoedregeling:

 • 14,3 ha. nieuwe natuur(boszoom) langs de huidige bosrand;
 • 16 ha. blijft agrarische grond;
 • 2 geschakelde woningen, 2 vrijstaande woningen en een woon-zorgcomplex.

 

Ruimte voor Ruimte:

 • 2 woningen;
 • sloop van ca. 2000 m² agrarische bebouwing;
 • beëindiging varkenshouderij.

Resultaat per 1 oktober 2017:

 • 16 ha. nieuwe natuur
 • Struweel en hakhoutbos aan de randen van de bolle akker ter inpassing van storende bebouwing
 • Akker met oude gewassen en natuurlijk grasland
 • Beleefbare historische bolle akker
 • Herstel historisch pad (drift) over de bolle akker
 • Wijst weer zichtbaar en beleefbaar in het landschap
 • 12 ha. bos in EHS: natuur- en belevingswaarde versterkt

Contactgegevens: dhr. W. Jans; E-mail: wimenjokejans@kpnmail.nl
Projecttrekker: Familie Jans (schapenhouderij met agrarische nevenactiviteiten)
Betrokken partijen: Gemeente Landerd