Het nut van dode bomen in de bossen

We krijgen regelmatig de vraag waarom we dode bomen in het bos laten liggen of staan. De afgelopen jaren zijn o.a. veel fijnsparren door droogte en milieuproblemen afgestorven. Langs fietspaden worden deze bomen uit veiligheidsoverwegingen omgeduwd of omgezaagd. Vaak laten we ze daar inderdaad liggen. En verderop in het bos laten we de dode bomen staan. Dit doen we omdat dode bomen een belangrijke functie hebben in het bos.

In de Maashorst zijn dode bomen net zo belangrijk als levende bomen. Ze herbergen veel leven zoals schimmels (paddenstoelen) en insecten die gespecialiseerd zijn in het afbreken van die dode bomen. Vogels als de specht en boomklever profiteren enorm van al die insectenrijkdom in het dode hout. Het is zelfs noodzakelijk voor het overleven van deze soorten.

De dode bomen die nu op veel plekken in het bos te zien zijn hebben tientallen jaren in de Maashorst gegroeid. Ondertussen zijn er veel voedingsstoffen en mineralen opgenomen en vastgelegd in het hout. Door het afbraakproces komen deze mineralen weer langzaam vrij voor jonge bosplanten, struiken en bomen. Als we deze bomen uit het bos zouden halen ontnemen we de nieuwe generatie bos deze belangrijke voedingsstoffen!

Op plekken met dood hout ontstaan dus spontaan nieuwe bomen en struiken. Daarnaast gaan we tussen de plekken door jonge boompjes inplanten. Samen vormt dit het bos van de toekomst.