Herstel watersysteem

zal het natter worden en ontstaat er een grotere biodiversiteit en zal ook de wijst zich herstellen.

Om de wijstgronden te vernatten, dient eerst de ‘motor’ – de grondwatervoorraad – hersteld te worden. De grondwatervoorraad kan worden hersteld door bijvoorbeeld sloten te dempen. Hierdoor blijft het water in het gebied.