Grondaankoop

Eind 2018 zal het hart van De Maashorst een begrazingsgebied zijn. Hiervoor vormen we een gebied van 238 hectare om naar natuur. De grond is nu deels in gebruik als landbouwgrond. ARK Natuurontwikkeling koopt deze grond aan van boeren die hier vrijwillig aan mee willen werken. Boeren kunnen hun grond verkopen of ruilen tegen gronden buiten de Maashorst.

ARK is begin 2014 gestart met aankoop van landbouwgrond in de Maashorst. Er zijn vooraf gesprekken gevoerd met de Maashorstboeren, ZLTO afdelingen en de grondeigenaren in het gebied. Tijdens het project wordt er steeds contact gehouden met deze partijen via de klankbordgroep.

Meer info:
https://www.ark.eu/kom-kijken/maashorst
Anke Dielissen: anke.dielissen@ark.eu