Gezond Landschap voor TBS kliniek

De TBS-kliniek in Zeeland is onderdeel van de Pompestichting. De Pompestichting is onderdeel van Pro Persona geestelijke gezondheidszorg. In de kliniek in Zeeland wonen en werken 88 mannen met een TBS-maatregel. De Pompestichting heeft als doel deze mannen een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden binnen de grenzen van de instelling. De bewoners/ patiënten mogen immers niet van het terrein af. Een belangrijke factor in de zorg van de Pompestichting is het creëren van een zogenaamde ‘healing environment’. Een ‘helend parklandschap’, zowel binnen als buiten de hekken van de kliniek. Binnen de TBS-kliniek is een werkplaats voor houtbewerking. Project maakt onderdeel uit van Gezond Landschap De Maashorst.


Resultaat per 1 oktober 2017:

  • Ca. 6,5 ha ‘helend parklandschap’ binnen en buiten de hekken van de TBS-kliniek
  • Goede landschappelijke inpassing TBS-kliniek
  • Ontwikkeling keten Maashorsthout. De TBS-kliniek is hierin producent van meubilair, speeltoestellen en andere houten elementen die in het gebied gebruikt worden
  • De omvorming van 9,5 ha productiebos naar natuurbos is in gang gezet

Contactgegevens: Brand 75, 5411 RW Zeeland, Frans Lukassen, 0486-451775, Email: f.lukassen@pompestichting.nl
Projecttrekker: Pompestichting (onderdeel ProPersona)
Betrokken partijen: gemeente Landerd, terreinbeheerders, andere gebiedspartijen