Faunabeheer

In het Inrichting en beheerplan Maashorst (IBeP) hebben de vier Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer hun faunabeleid op elkaar afgestemd. Samen zorgen ze voor een eenduidig faunabeheer dat wordt uitgevoerd door alle wildbeheereenheden.

Dood doet leven

Dode dieren zijn onmisbaar in de natuur. Een dood dier vervult de functie van een druk bezocht restaurant, waar honderden andere dieren aan de dis schuiven. Imposante soorten zoals raaf, vos of zeearend, maar ook kleiner grut zoals aaskevers, vliegen en kledingmotjes. Kadavers vormen daarmee de laatste schakel in een ingenieuze voedselketen. De dood van het ene dier, betekent het (over)leven voor een ander.

Dood doet leven is onderdeel van het omschreven faunabeheer in het IBeP. Wel heeft dit in het begin nog een hoop aandacht en begeleiding nodig.

Meer informatie dood doet leven:

ARK Natuurontwikkeling