Maashorst Manifest: op weg naar 2020

Dreven en Driften

Het cultuurhistorisch patroon van de dreven en de driften krijgt een nieuw elan. Alle tijdslagen komen hierin samen. Ook die van de 22e eeuw. Dit is de belangrijkste ruimtelijke drager van De Maashorst. Een prachtig en herkenbaar patroon. Het herstellen van de eenheid van de fijnmazige driften met de kaarsrechte dreven staat hierbij centraal. Dreven zijn lange rechte paden die omliggende dorpen met elkaar verbinden en waarover de schapen gedreven werden richting de heide. De lokale verbindingen bestonden juist vaak uit kronkelige zandpaden. Dit zijn de zogenaamde driften. Smalle zandwegen, karrensporen of half verharde paden vaak beginnend op een erf.