Cultuurhistorie en archeologie

Geschiedenis vormt een essentieel onderdeel van de identiteit van De Maashorst. Onze rijke geschiedenis gaan we in de spotlight zetten. Dat doen we door samen met kunstenaars, scriptschrijvers, ontwerpers en archeologen de bijzondere plekken in het landschap manifest te maken. We koppelen deze bijzondere plekken (Points Of Interest: POI) aan de nieuw te ontwikkelen GPS-route: ‘Beleef het verleden’. Bijzondere plekken zijn grafheuvels, landweren, vorstengraven, wijstgronden, breuklijn, bolle akkers, etc. In het kader van Landschappen van Allure gaan we ook de volgende locaties (verder) archeologisch onderzoeken en in beeld brengen: Keltenweg (grafheuvels, grafveld), Vorssel (grafheuvels) en Voederheil (landweer).


Resultaat per 1 oktober 2017:

  • GPS-route ‘De geschiedenis van De Maashorst’ is in gebruik
  • Minimaal 15 POI’s, waaronder De Ark van Paalgraven, grafheuvels, landweren, wijst, bolle akker, dreven en driften, Leylijn, oude bewoningssporen
  • 6 protheses, die oude doodlopende routes een nieuwe bestemming geven.
  • Archeologisch onderzoek Keltenweg (grafheuvels, grafveld), Vorssel (grafheuvels) en Voederheil (landweer).

Contactgegevens: mw. L. Burgmans, gemeente Oss; E-mail: l.burgmans@oss.nl