Bosontwikkeling

De afgelopen jaren is in de Maashorst al gestart met bosomvorming. In 2019 zal de bosontwikkeling in de natuurkern bijna halverwege zijn. Door het maken van gaten in de bestaande bossen, uitdunnen en aanplanten van ontbrekende boomsoorten, zal er op ruim 80% van de percelen weer een nieuw bos ontstaan. In combinatie met de grazers zal uiteindelijk een natuurlijk bos ontstaan.