Biowalking

Een groene omgeving doet meer voor de gezondheid dan betonnen muren. Met die gedachte in het achterhoofd werd in 2011 een pilot gestart om Bernhoven-patiënten met diabetes type 2 te stimuleren in de natuur te bewegen. De naam: Biowalking. De pilot was een initiatief van IVN Brabant (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid), Bernhoven en Natuurcentrum Slabroek (nu natuurcentrum De Maashorst). De resultaten van die pilot waren zeer positief. Op basis daarvan werd het plan opgevat om Biowalking breder uit te zetten. De bedoeling van dit nieuwe project is dat nieuwe varianten worden ontwikkeld. Daarvoor wordt stevig ingezet op een brede samenwerking tussen zorg gerelateerde partijen. Het project Biowalking Maashorst is onderdeel van ‘Meer Maashorst, een gezond Landschap’. Samen met zorggroep Synchroon, Bernhoven en de vier regionale IVN afdelingen (Oss, Uden, Bernheze en Veghel) voert IVN Brabant dit project uit. In de projectperiode (mei 2014 tot oktober 2017) worden circa 145 Biowalks uitgevoerd, verdeeld over de gemeenten Uden, Bernheze, Landerd en Oss , minimaal 150 patiënten nemen hieraan deel én minimaal een derde van die groep gaat na een jaar nog zelfstandig door met bewegen.


Resultaten per 1 oktober 2017:

  • Biowalking in de hele Maashorst
  • Duurzaam verdienmodel ontwikkeld, waardoor project zelfstandig door kan

Contactgegevens: mw. J. de Jonge van het IVN; E-mail: j.de.jonge@ivn.nl