UdenOntzorgt

Zorg verschuift steeds meer van zorginstelling naar de thuissituatie. Daarnaast voelen (thuis)zorgorganisaties de druk naar efficiëntie en kostenbesparing. Gecombineerd met de toenemende vergrijzing is er behoefte aan een beter gefaciliteerde thuissituatie voor ouderen en hulpbehoevenden. Met het project UdenOntzorgt biedt een collectief van negen partners deze hulp. Middels een tablet, de Compaan, zijn sociale, zorg- en servicediensten beschikbaar. Oma kan zo gemakkelijk een gezonde maaltijd en boodschappen bestellen, de vuile was laten ophalen, spelletjes spelen, foto’s delen, beeldbellen met de thuiszorg, mantelzorger of familie, het nieuws bijhouden. Echt ontzorgen op de langere termijn, daar gaat het om. Wanneer ouderen, eventueel met wat hulp van een mantelzorger, goed voor zichzelf kunnen blijven zorgen en meer contact hebben met familie en vrienden betekent dit gelukkigere ouderen en minder zorgkosten voor de maatschappij.

Gezondheid

Gezondheid is een speerpunt in De Maashorst. Het project UdenOntzorgt draagt direct bij aan de gezondheid van ouderen in en rondom De Maashorst. Enerzijds op het gebied van zorg door de afstemming tussen professionele zorg en mantelzorg te verbeteren. De best mogelijke zorg binnen de budgetten te leveren. En anderzijds door de thuissituatie beter te faciliteren door middel van het aanbieden van diverse services, waaronder gebalanceerde maaltijden om de ouderen langer vitaal te houden. De maaltijden zijn onder andere gemaakt met streekproducten van de boeren van de Guijt. Dit zijn speciaal geselecteerde boeren die voldoen aan de certificering van de Guijt. Het streven van de Guijt is om meer boeren en daarmee producten uit de streek onder dit label te certificeren om hiermee de kwaliteit van de producten te borgen. Tenslotte is een voedzame maaltijd, afgestemd op de behoefte van ouderen, cruciaal om gezond te blijven op latere leeftijd. Iets wat er vaak bij inschiet, omdat ouderen minder mobiel worden en daardoor niet voldoende producten in huis kunnen halen, minder lang in de keuken kunnen blijven staan en de eetlust vermindert. Dit heeft grote gevolgen voor de gezondheid, ondervoeding is een groot thema bij ouderen.

Innovatief concept

UdenOntzorgt is een innovatief concept waarin de diverse partijen de handen ineenslaan. Vanaf november 2016 hebben de eerste 30 ouderen (75+) meegedaan aan de testperiode van UdenOntzorgt. De eindresultaten zijn zeer positief. Ouderen geven aan dat deze dienst een uitkomst is voor veel thuiswonende ouderen. Het is een geruststelling dat ze met één druk op de knop verschillende diensten aan huis geleverd kunnen krijgen. En het geeft ze het gevoel dat ze langer onbezorgd en comfortabel thuis kunnen blijven wonen.

Het verdienmodel zit vooral in groei. Bij de opschaling van deze dienst is de rol van gemeenten cruciaal. Er wordt nu als eerste gekeken naar een samenwerking met de gemeente Uden en vanuit daar een samenwerking met de Maashorstgemeenten: Oss, Landerd en Bernheze. Het is voor gemeenten een zoektocht naar structuur om deze doelgroep te faciliteren. De voordelen van deze dienst voor gemeenten zijn:

  • Betere voorziening voor ouderen in de gemeente;
  • Digitaal bereikbaar maken van ouderen;
  • Concrete invulling die De Maashorst positioneert als Innovatie Hotspot Gezondheid;
  • Sterkere verbinding in De Maashorst;
  • Koppeling met lokaal ondernemerschap;
  • Kostenbesparing in de WMO;
  • Digitalisering gedeelte Ons Welzijn;
  • Betere verbinding met Ziekenhuis Bernhoven.

Gezonde maaltijden

Naast de positieve bijdrage aan de gezondheid van de oudere Maashorstbewoners levert het project UdenOntzorgt via de betrokken boeren ook een positieve bijdrage aan het landschap. Verschillende boeren (boeren van Guijt) in en rondom De Maashorst leveren lokale producten aan culinaire dienstverlener Hutten voor gezonde maaltijden.

Contactgegevens: dhr. K.Renirie; E-mail: kevin.renirie@hutten.eu
Projecttrekker: Hutten
Betrokken partijen: Hutten, gemeente Uden, Compaan, Tzorg, Pantein, Cleanlease, van Hoeckel, Vos Logistics en Vitaliteitshuis Bernhoven