Het unieke wijstverschijnsel

Aardbreuken zijn moeilijk te zien, maar ze zijn er wel. Zeker in De Maashorst hebben ze een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het landschap.

De korst van de aarde bestaat uit diverse platen. Deze platen zijn continu in beweging, wat breuken in de aardkorst veroorzaakt. De aardlaag aan de ene kant van de breuk daalt, waardoor hoogteverschillen ontstaan in het landschap. Het zakkende deel heet de slenk, het stijgende deel heet de horst. De verticale bewegingen veroorzaken aardbevingen.

Breuken hebben invloed op de waterhuishouding van het gebied. Grondwater stroomt van grof zand naar fijn zand en kan hierdoor niet snel weg. Het water wordt daardoor bij de breuk naar het oppervlak gestuwd, waardoor er een nat gebied op de hoger gelegen grond ontstaat. Dit unieke verschijnsel noemen we wijst. Bij een breuk is het hoger gelegen deel nat en het lager gelegen deel droog.

Grondwater dat naar de breuk stroomt is rijk aan ijzer. Als dit grondwater aan het oppervlak komt oxideert het. Hierdoor krijgt het water een roestbruine kleur.

Flora en Fauna

In het water, dat langs de breuk omhoog komt, groeien kalkminnende planten zoals moerasstreepzaad, kleine bevernel, pluimzegge, pinksterbloem, echte koekoeksbloem en dotterbloem. En hier groeit het Elzenbroekbos. In het gedeelte waar het water niet meer bij de planten kan komen, groeit het Berkenbroekbos. Ook leven er planten van het Blauw grasland zoals kale jonker, moeraskartelblad, moerasviooltje en de vroegere Spaanse ruiter. Een kenmerkend dagvlindertje is het oranjetipje, dat haar eitjes op de pinksterbloem legt. Een bijzonder zoogdier is de ondergrondse woelmuis, die weer een prooi is voor de hermelijn.Klik hier voor meer informatie over wijstgronden.