De droom voor de Maashorst: groot en groots

Waar we nu aan werken, om de lange termijn visie te halen

De ambities zijn verwoord in een aantal meerjarenplannen. Bekijk deze plannen hier.

De plannen waar we in 2018 aan werken, zijn samengevoegd in het jaarplan. Dat op voorstel van Stichting Maashorst in Uitvoering, is vastgesteld door het Bestuurlijk Regieteam.

 

Advies van betrokkenen

Aan zowel de gebruikersraad als de Raad van Advies vragen we gedurende het jaar input. De agenda en verslagen van deze bijeenkomsten lees je op de pagina Gebruikersraad cq Raad van Advies.

Lees meer

Ontwikkelingen, plannen en nieuws over projecten, lees je door de onderwerpen rechts op de pagina aan te klikken.