Landschapsversterking

We verdubbelen de waarden van de natuur en het landschap van De Maashorst en maken dit zichtbaar.  Verdubbeling van de Maashorst vindt plaats door de schil van de dynamische landschappen bij het Provinciaal Landschap van Allure te trekken met als doel de dorpen en steden niet meer aan De Maashorst maar óp De Maashorst te hebben liggen.

Samen met de Maashorstenaren ontwikkelen we stad-landverbindingen door het uitvoeren van initiatieven zoals een natuurlijke voortuin, een theetuin of verkooppunt van streekproducten. Om bewoners en (kleinere) ondernemers hierin actief te betrekken is het project ‘De Groene Loper’ gestart. Een intensieve samenwerking met burgers. Met betrokken en trotse  bewoners versterken we de groene economie en de betrokkenheid bij De Maashorst. Zo groeit de Maashorst community én het kleinschalige dynamische landschap van De Maashorst.

Verder creëren we een fijnmazig en aantrekkelijk mozaïeklandschap bestaande uit natuurvriendelijke akkers en graslanden. In dit landschap worden vele kilometers houtwallen, houtsingels, bomenlanen en bloemrijke bermen aangelegd en/of hersteld. Ook andere natuurlijke, typische en cultuurhistorische landschapskenmerken worden weer zichtbaar gemaakt zoals de horst, de breuklijnen, wijst en bolle akkers.

Ook de oorspronkelijke dreven en driften, de ruggengraat van het gebied, worden hersteld. De dreven dwars door De Maashorst verbinden de dorpen en steden onderling én ze verbinden de bewoners met De Maashorst. Waar vroeger schapen liepen richting de hei is straks ruimte voor bewoners, recreanten en ondernemers van de Maashorst.

Ten slotte willen we het landschap in de Maashorst versterken door de bijzondere en zelfs unieke aardkundige en cultuurhistorische / archeologische waarden te laten zien. Zo willen we de wijstgronden herstellen en weer beleefbaar maken. Dit doen we door te kiezen voor aanplant van ‘natte’ beplanting, het verstrekken van goede informatie, de gronden toegankelijk maken en de locaties opnemen in de kunst- en cultuurprojecten voor de GPS-route over de geschiedenis van De Maashorst. Ook andere bijzondere plekken uit het verleden worden aan deze GPS route gekoppeld. Denk bij deze bijzondere plaatsen, ook wel Points of Interest (POI) genoemd, aan grafheuvels, landweren, vorstengraven, breuklijnen en bolle akkers.

Klik hier voor meer informatie over landschapsversterking.

Cultuurhistorie en archeologie

Geschiedenis vormt een essentieel onderdeel van de identiteit van De Maashorst. Onze rijke...

Werkzaamheden Bedafse bergen

Wat gaat hier gebeuren? In het gebied van de Bedafse Bergen wordt gewerkt aan het herstel...

Werkzaamheden winter 2019 – 2020 Herstel kwaliteit bodem

In de winter vinden er werkzaamheden plaats in De Maashorst, met als doel de natuur (nog)...

Werkzaamheden in de bossen van Landerd

Komende winter vinden er werkzaamheden plaats in De Maashorst, met als doel de natuur (nog)...

Overplaatsing wisenten naar natuurgebied in Zeeland

Zeven wisenten zijn vanmiddag met een warm welkom onthaald in Zeeland. Ze mogen daar de...

Participatieproject de Groene Loper

De gehele Maashorst community bouwt en onderhoudt deze schil van kleinschalig dynamisch...

Dreven en Driften

Het cultuurhistorisch patroon van de dreven en de driften krijgt een nieuw elan. Alle...