Beheer

Het hart van de Maashorst zal in 2020 een groot natuurgebied zijn. In het Inrichting en beheerplan Maashorst (IBEP) hebben de 4 Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer afspraken gemaakt over hoe deze natuur beheerd wordt.

De belangrijkste afspraak is dat er grote grazers worden ingezet voor het beheer van de natuur. Zo zijn de bijzondere wisent begin 2016 naar de Maashorst gekomen, samen met taurossen en exmoorpony’s. Deze wilde grazers zorgen voor het robuuste natuurbeeld.

Begrazing Maashorst weer wat completer

Op 6 december zijn zes taurossen naar de vangwei in begrazingsgebied Kanonsberg/Munse Heide...

Faunabeheer

In het Inrichting en beheerplan Maashorst (IBeP) hebben de vier Maashorstgemeenten en...

De wisent

Bijzondere terugkeer van een spectaculair dier! Ooit kwam de wisent, ook wel bekend als...

Poel beekdal Slabroek vrijzetten voor meer zonlicht

Het Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU) werkt regelmatig  aan het Udense landschap. Dit...

Wat doen we in de Maashorst om de veiligheid te borgen?

In de natuurkern van de Maashorst heeft de natuur het voor het zeggen en zijn bezoekers te...