De droom voor de Maashorst: groot en groots

Waar we nu aan werken, om de lange termijn visie te halen

De ambities zijn verwoord in een aantal meerjarenplannen. Bekijk deze plannen hier.

De plannen waar we in 2018 aan werken, zijn samengevoegd in het jaarplan. Dat op voorstel van Stichting Maashorst in Uitvoering, is vastgesteld door het Bestuurlijk Regieteam.

 

Advies van betrokkenen

Aan zowel de gebruikersraad als de Raad van Advies vragen we gedurende het jaar input. De agenda en verslagen van deze bijeenkomsten lees je op de pagina Gebruikersraad cq Raad van Advies.

Lees meer

Ontwikkelingen, plannen en nieuws over projecten, lees je door de onderwerpen rechts op de pagina aan te klikken.

 


 

 

 

Grondaankoop

Eind 2018 zal het hart van De Maashorst een begrazingsgebied zijn. Hiervoor vormen we een...

Bosontwikkeling

De afgelopen jaren is in de Maashorst al gestart met bosomvorming. In 2019 zal de...

Herstel watersysteem

zal het natter worden en ontstaat er een grotere biodiversiteit en zal ook de wijst zich...

Ontsnippering

Ontsnippering betekent dat barrières tussen natuurgebieden overbrugd worden. Dit kan door de...

Begrazing Maashorst weer wat completer

Op 6 december zijn zes taurossen naar de vangwei in begrazingsgebied Kanonsberg/Munse Heide...

Faunabeheer

In het Inrichting en beheerplan Maashorst (IBeP) hebben de vier Maashorstgemeenten en...

Aanleg parkeerplaatsen voor bezoekers Bedaf

Gemeente Uden gaat extra parkeerruimte realiseren langs de Schansweg, schuin tegenover Camping...

Het Oergebied nog meer OER maken – de werkzaamheden

De bossen in de Maashorst krijgen steeds meer het karakter van een oerbos. Geleidelijk wordt...

Overplaatsing wisenten naar natuurgebied in Zeeland

Zeven wisenten zijn vanmiddag met een warm welkom onthaald in Zeeland. Ze mogen daar de...